Chocolate Wafer
朱古力威化片

意大利Amedei 朱古力片配上凍乾果粒,有黑朱古力配紅桑莓味道,牛奶朱古力配乳酪味道及白朱古力配草莓熱情果味道。